↑ Åter till Information

Viktiga datum

Säsong 2018, Årsprogram (se även medlemssidan)

 

 

Motion till årsmöte, se stadgar.

Förslag på medlemmar för olika förtroendeposter meddelas till valberedningen senast 2 månader innan årsmötet.

Årsmöte lördag 17 mars kl 10.00 (Horns Vandrarhem).

Medlemsavgift, båtplatsavgift och ev friköp betalas senast, se avgifter.

Vår-arbetsdagar: Horn fredag 4 maj kl 17.00 eller lördag 5 maj kl 9.00, Hycklinge lördag 5 maj kl 9.00. Höststäddag, vinterkonservering av hamnar, lördag 6 oktober kl 9.00 (för er som inte har möjlighet att medverka några av timmarna under vårens arbete), Glöm inte att anmäla dig till hamnmästare för någon av passen, se också mer info här.

Sjösättning båt tidigast sista april,  senast midsommar  (kontakta hamnmästare vid avvikelser. Tips och råd  hittar du här)

Besiktning av båt, kontakta styrelsen.

Servicebyggnader öppnas vid vårens arbetsdag och låses vid höstens städarbetsdag.

Senast upptagning av båt är innan isläggning. (kontakta hamnmästare vid avvikelser. Tips och råd  hittar du här)

Sommarfester/resor (datum xx)(samkväm i hamnar och eller på ö, tillsammans med andra båtklubbar, i andra ”vatten”) planerade till xxx

Utbildning (övningskörning, båtvett, sjösäkerhet, och junioraktivitet) planerade till xxx

Sommarjour  (länk till sidan)

Planerade möten Svenska båtunionen (SBU kalender).

Planerade möten Östergötlands båtförbund (ÖBF kalender).

Planerade möten Södra kinda båtklubb (SKB kalender. Se årsplanering, en bit ner på sidan).