Information från styrelsemötet

 

Styrelsen har beslutat Södra Kinda båtklubb kommer att ta ut en avgift på 1500kr från de som missköter sin jourvecka, detta på grund av att några misskött sin jourvecka.
I Årsutskicket kommer information om detta samt vem som har jourvecka och vilka arbetsuppgifter det innebär.

Styrelsen har beslutat att en elavgift på 50kr/ dygn införes för gästbåtar Möjligheten för medlemmar att använda elen på bryggan är avsedd för TILLFÄLLIGT bruk.I annat fall tillkommer även där en kostnad på 50kr/ dygn.
Det kommer INTE gå att betala med Euro i hamnen.

Servicehus i Hamnarna stängdes ner för säsången den 10/11.

Vi tackar för denna säsong Och önskar er varmt välkomna tillbaka i vår igen. Med vänlig hälsning, Styrelsen