Säsong 2019, Årsprogram

Motion till årsmöte, se stadgar.
Förslag på medlemmar för olika förtroendeposter meddelas till Styrelsen senast 2 månader innan årsmötet.
Medlemsavgift, båtplatsavgift och ev friköp betalas senast, se avgifter.
Arbetsdagar

Horns hamn: fredagen den 3/5 kl 17 och lördag 4/5 kl 9
Hycklinge hamn: lördag 4/5 kl 9

Kontakta hamnmästare för mer information

Sjösättning båt tidigast sista april,  senast midsommar  (kontakta hamnmästare vid avvikelser. Tips och råd  hittar du här)

Besiktning av båt, kontakta styrelsen.

Servicebyggnader öppnas vid vårens arbetsdag och låses vid höstens städarbetsdag.

Senast upptagning av båt är innan isläggning. (kontakta hamnmästare vid avvikelser. Tips och råd  hittar du här)

Sommarfester/resor (datum xx)(samkväm i hamnar och eller på ö, tillsammans med andra båtklubbar, i andra ”vatten”) planerade till xxx

Utbildning (övningskörning, båtvett, sjösäkerhet, och junioraktivitet) planerade till xxx

Planerade möten Svenska båtunionen (SBU kalender).

Planerade möten Östergötlands båtförbund (ÖBF kalender).

Planerade möten Södra kinda båtklubb (SKB kalender. Se årsplanering, en bit ner på sidan).