Om Klubben

Lösenordsskyddad: Historik

Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.

Visa sida »

Stadgar

  STADGAR FÖR SÖDRA KINDA BÅTKLUBB Reviderad 2013     §1                  Namn: Södra Kinda Båtklubb, ursprungligen bildad år 1966, är en sammanslutning av båtintresserade främst inom södra och östra delen av Kinda kommun.   §2                  Ändamål och syfte: Klubben skall verka för medlemmarnas bästa genom att: a) Förvalta båthamnar och uppläggningsplatser och anordningar …

Visa sida »

Styrelse

Styrelse Södra Kinda Båtklubb Ordförande                Hans Kristensson         070-3095170 V. ordf.                          Ida Klingstedt              070-2017045 Sekreterare                  Gerth Andersson          070-6172026 …

Visa sida »