Säsong 2019

Betalning sker till bankgiro: 5039-3685 eller Swish nr: 123 311 52 43
Ange för vad du betalar för på inbetalningskortet eller i textmeddelandet vid betalning via internetbanken/telefon, om det inte framgår. Ange vem du betalar för, tex medlemsnummer eller fakturanummer. 

Dröjsmålsavgift/extraavgift 100kr, 

För att bokföringen ska kunna skötas på ett smidigt sätt och du ska vara berättigad att använda ramp, båtplats etc för säsongen. måste pengarna vara insatta i tid.

Gästhamn

Klubben tillhandahåller ca 10st gästplatser i Horn och ca 4st gästplatser i Hycklinge. Gäst får tillgång till plats, toalett, dusch och färskvatten för 100kr/dygn. Ni betalar genom att placera kontanter i ett kuvert och lägger det i gästavgiftlådan/inkastet. Kuvert hittar ni i vår broschyrlåda. Skriv namn, hemmahamn/ort, datum för besöket och eventuella synpunkter på kuvertet. Lämna plats och rum i fint skick, så som det förhoppnings var när ni kom, meddela oss annars. Ni kan även välja att betala genom att sätta in summan på bankgiro, via swish nr 123 311 52 43, eller betala med kort hos Hycklinge Bensin & Service. Avgiften gäller för alla gäster, som båt, bil, mc, husbil/husvagn, cykel, kanot etc. Båtgäster får övernatta flera dygn i följd, övriga endast ett dygn i följd. Visa hänsyn och följ de regler som gäller i hamnen  Kontakta hamnmästare eller jour vid frågor eller access till funktioner. Dagstopp/bunkring (nyttjande av plats, toalett, dusch, färskvatten) kostar 20kr/påbörjad timme. Gäster som endast nyttjar dusch kostar 10 kr, toalett 5 kr, dvs. de avgifterna gäller ej medlemmar och betalande dygnsgäster.

 

Parkering

Gästparkerade fordon och kärror betalar 100kr/dygn, max 700kr. Betalning innan du lämnar hamnen.

 

Rampen i Horn

Rampen är låst året runt men avgiftsfri för medlemmar. Gäster/icke medlemmar betalar 100kr i avgiften per båt och per sjösättning eller upptagning. Nyckel till rampen finns bl.a hos ICA-butiken, ca 200meter från hamnen.
Avgiften: Märk rampnyckelhyran med ert namn, textad och med underskrift. Lås bom och lämna tillbaka nyckeln omgående. Medlemmar kontaktar hamnmästare eller jourmedlem för tillgång till nycklar, bom-kod och ev. fler instruktioner, tex vajerspel-handhavande.

Att försumma en nyckel: Kostar 500kr för vederbörande.

 

Klubbvimplar

Vimplar finns att köpa för 50kr/st hos hamnmästare i respektive hamn.

 

Sjökarta

Finns att köpa för 250kr/st hos ICA-butiken i Horn och hos Hycklinge Bensin & Service.

 

Fiskekort

Finns att köpa hos ICA-butiken i Horn och hos Hycklinge Bensin & Service.
Öppettider butiker:
Ica Vahlströms Horn: vardagar 9-20, helger 9-18
Hycklinge bensin & service: vardagar 7-17, lördagar 9-13

 

Medlemsavgift

250kr/kalenderår betalas in senast 30 april.

 

Båtplatsavgifter/säsong

Plats vid strandbrygga 500kr, plats vid flytbryggor 900kr. Inbetalnings senast 30 april.

 

Vinterförvaring

Vinterförvaring av båt i hamn eller torrplats på parkering under sommaren så ska den båtens ägare vara medlem i SKB och betala 400kr/säsong. Inbetalnings senast 30 april.

 

Båtplats

Båtplatsavgift i hamnen för medlemmar kortare period 500kr/vecka, max 900kr/säsong. Betalning innan du lämnar hamnen.

Administrativ startavgift: Engångsavgift vid tilldelning av en ordinarie båtplats. Samma avgift oavsett typ/storlek av bryggbåtplats. Avgift 1000kr. Avgiften betalas INTE vid omplacering och återbetalas INTE vid uppsägning av båtplats.

 

Medlemsarbete

Beordrad sommarjour, kan bytas internt men det går också att friköpa sig från för 500kr. Friköpet måste snarast anmälas till respektive hamnmästare (innan arbetspasset/jouren), så ersättare kan meddelas. Det går att friköpa sig från årets arbetspass för 300kr (arbetspass ca 4tim). Arbetspass kan alternativt utföras på annan tid än vid vårens arbetsdag, efter överenskommelse med hamnmästare. Schemalagda arbetsplikten gäller endast båtplatsinnehavare.

 

Misskötsel

Misskötsel av båtplats/medlemsansvar 1000kr eller alternativ accelererande avgift för tex. tillrättaställande enligt timtaxa. Uteslutning från klubben kan ske.

 

Se även ordningsregler/rutiner, datum och på medlemsidan.