Vecka Namn Telefon nr
20 Jimmy Eriksson 073-203 00 13
21 Göran Johansson 070-392 31 28
22 Kennet Johansson 070-206 50 90
23 Magnus Gustavsson 073-323 70 34
24 Tommy Andersson 070-344 80 74
25 Sören Lindebrand 070-667 99 71
26 Thommas Carlsson 070-820 53 12
27 Mats Andersson 070-579 31 21
28 Gunnar Djurstedt 070-572 30 64
29 Ulf Liljeroos 076-831 41 13
30 Håkan Lundal 073-151 57 14
31 Ann-Marie Gustavsson 070-699 26 81
32 Per-Anders Brogie 070-756 78 62
33 Roger Haag 072-701 21 02
34 Gerd Dammann
35 Magnus Cederberg 073-080 10 45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om jourtiden inte passar, så i första hand försök att byta med någon på listan ovan och informera hamnmästaren.