Södra Kinda Båtklubbs styrelse

Ordförande
Hans Kristensson
Tel: 070-309 51 70

V. ordf
Ida Klingstedt
070-201 70 45

Sekreterare
Caroline Jacobsson
070-255 71 82

Kassör
Torsten Sandén
070-331 14 59

Hamnmästare Horn
Torbjörn Westerling
076-1620443

Hamnmästare Hycklinge
Lars Pettersson
070-6428569

Ledamot
Caroline Jacobsson
070-255 71 82

Ledamot
Håkan Lundahl
0494-10392

Suppleant
Göran Johansson
070-3923128

Suppleant
Fredrik Rankleven
070-488 50 90

Webbansvarig
Alexander Green
076-761 33 77
alex@sodrakindabatklubb.se

E-post:
info@sodrakindabatklubb.se

Postadress
Södra Kinda Båtklubb
c/o Torsten Sandén
Flarkavägen 25
590 42 Horn.