Södra Kinda Båtklubbs styrelse

Ordförande
Ida Klingstedt
070-201 70 45

Vice Ordförande
Annica Haag
070-232 65 82

Sekreterare
Caroline Jacobsson
070-255 71 82

Kassör
Torsten Sandén
070-331 14 59

Hamnchef Horn
Jörgen Lingefelt
070-232 68 74

Båtplatsansvarig Horn
Hasse Kristensson
070-309 51 70

Hamnchef / Båtplatsansvarig Hycklinge
Lars Pettersson
070-642 85 69

GDPR
Tomas Hellberg
076-160 67 29

IT och BAS ansvarig
Alexander Green
076-761 33 77
alex@sodrakindabatklubb.se

Båtklubbens E-post:
info@sodrakindabatklubb.se

Postadress
Södra Kinda Båtklubb
c/o Torsten Sandén
Flarkavägen 25
590 42 Horn.