Parkering och hantering av båtar i våra hamnar

Sjösättning eller uppdragning av båtar.
  • Tänk på att vara minst 3st personer när vajerspelet används
  • Rengöringsskrapa och lång karbinhake finns under bryggan, till höger om rampen i Horn