Elsäkerhet 

Styrelsen har beslutat att vid användning av EL i Horn och Hycklinge Hamn måste användaren ha UPPSIKT.
Användaren har också fullt ansvar för eventuella skador som uppstår vid användning.