↑ Åter till Om Klubben

Styrelse

Styrelse Södra Kinda Båtklubb

Ordförande               

Hans Kristensson        

070-3095170

V. ordf.                         

Ida Klingstedt             

070-2017045

Sekreterare                 

Gerth Andersson         

070-6172026

Kassör                         

Torsten Sandén           

070-3311459

Hamnm.Horn              

Torbjörn Westerling     

076-1620443

Hamnm.Hycklinge     

Lars Pettersson           

070-6428569

V.Hamnm.Hycklinge   

Ulf Johansson             

073-0679344

Ledamot                     

Caroline Jacobsson     

070-2557182

Suppleant                  

Göran Johansson        

070-3923128

Suppleant                  

Håkan Lundahl             

0494-10392

Om ni undrar över något som ni inte hittar på hemsidan eller vill lämna information, hör av er via telefon, gästbok eller e-post.

sodrakindabatklubb@hotmail.com   www.sodrakindabatklubb.se

Postadress: Södra Kinda Båtklubb, c/o Torsten Sandén, Flarkavägen 25, 590 42 Horn.